Tin tức

Bài ca Tập đoàn Senshu Electric

Bài ca Tập đoàn Senshu Electric

Từ ngày 8/11/2019 cuộc thi "Bài ca Công ty" đã chính thức được khởi động tại Nhật Bản (với 174 công ty tham dự) Nhân dịp kỉ niệm 70 năm …