CÁC SẢN PHẨM DÂY CÁP ĐIỆN CỦA KURAMO ĐANG ĐƯỢC SENSHU ELECTRIC VIỆT NAM PHÂN PHỐI

Dưới đây là danh sách các sản phẩm dây cáp điện của KURAMO ELECTRIC do Công ty TNHH Senshu Electric Việt Nam (SEV) phân phối tại thị trường Việt Nam (đã được chứng nhận phù hợp với Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia và miễn kiểm tra chất lượng khi SEV là nhà nhập khẩu).

Loại sản phẩm Dòng sản phẩm Mô đen sản phẩm Điện áp Nhiệt độ
Cáp viễn thông
(Network cable)
FANC-IEF Series FANC-IEF-SB * *
FANC-IEF-P * *
FANC-IEF-Z * *
FANC Series (CC-Link) FANC-LT * *
FANC-Z/LT * *
FANC-110SBH(U) * *
FANC-110SBH/CM * *
PW110SBH * *
WR-FANC-110SBH * *
FANC-110SBZ-5 * *
KETH Series KETH-SB * *
KETH-P * *
KETH-Z * *
KETH-ST * *
* *
KETH-PSB Series KETH-PSB(-OMR) * *
* *
KETH-PSBZ(-OMR) * *
* *
KND-SB Series  (DeviceNet) KND-SB(THIN) * *
KND-SBZ(THIN) * *
KND-SB(THICK) * *
KOMP Series (CompoNet) KOMP-F1 * *
KOMP-F2 * *
KOMP-R1 * *
KOMP-R2 * *
Profibus DP PRF-SB * *
Cáp điện
(Electric Cable)
Tiêu chuẩn Quốc tế CE-KIV Europe CCC 300/500V or 450/750V                              UL, cUL 300 or 600V Europe 90℃
UL, cUL 80 or 105℃
CCC 70℃
CE-KMTW NFPA 70,79 Correspondence *
CE-362 Europe CCC 300/500V or 450/750V                              UL, cUL  600V                 <PE> E 300V Europe 70℃
UL, cUL 90℃
CE-362SB
CE-531XX
CE-531XXSB
CE-531NZ
CE-531NZSB
CE-352(BK)/TC * *
CE-352(BK)/TC-ER * *
CE-352(BE)/TC * *
CE-531Z(BK)MTW * *
CE-531Z(BE)MTW * *
Tiêu chuẩn Nhật Bản VCT531XX 600V 75℃ UL, cUL 105℃
VCT531Z 75℃
VCT531BX 75℃
VCT531BXS 75℃
Tiêu chuẩn Quốc tế CE-36(BE)/LIS NFPA 70,79 Correspondence *
CE-45Z(BE)/LIS *
KRL-45/CM *
Tiêu chuẩn Nhật Bản VCTF36BE(D)GY 300V 60℃
VCTF36R(A)GY
VCTF36YGY
VCTF12 300V 60℃
VCTF22
VCTF23NXX 300V 75℃ UL, cUL 105℃
VCTF23NXXS
VCTF43Z
VCTF43ZSB
KVC-36 Weak Current Electric Circuit UL, cUL 80℃
KVC-36SB
KVC-36X
KVC-36XTP
KVC-36XSB
KVC-36XSBT
Tiêu chuẩn Nhật Bản KST-UL21795 Weak Current Electric Circuit 105℃ UL, cUL 105℃
KST-SB-UL21795
KDF
KDF-SB

*Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo danh mục sản phẩm liên quan.